Kronohagens-Skatuddens Pensionärer i SPF

Välkommen till
Kronohagens-Skatuddens Pensionärers webbplats

Kontaktuppgifter 2018

Ordförande:
Liva Söderhjelm, Lotsgatan 14 A, 00160 Helsingfors
tel. 040 571 2316,
e-post: liva.soderhjelm@kolumbus.fi

Sekreterare:
Harriet Wallin, Sjötullsgatan 20 A 5, 00170 Helsingfors
tel. 050 344 58 68,
e-post: harriet.walllin@welho.com

Kassör:

Erik Wallin, Sjötullsgatan 20 A 5, 00170 Helsingfors,
tel. 050 378 3164
e-post: erik@wallin.pp.fi  

Uppdaterat 2.4.2018

Program 2018

April

Den 26 april blir det utfärd till Esbogård med lunch. Erik Wallin guidar oss på gården och berättar om Esbogård förr och nu. Den abonnerade bussen startar kl 11.00 från Sjötullsgatan 20 via Senatstorget där man också kan stiga på. Kostnaden inklusive lunch är 50 €/person och betalas kontant i bussen. Anmälan skall göras senast den 15 april till Henrik Lundell, e-post: henrik.lundell@welho.com, tel. 0400 602 629. Returen mot Helsingfors ca kl 15.

Maj

Den 14 maj är det möte xx, Maria Enckell kommer att berätta om finländare i ryska Amerika.

September

Rundvandring på Svenska Teatern

Oktober

Mariann Holmberg håller ett föredrag om material för en god livskvalitet.

November

Besök på Amos Rex

December

Julfest. Föredrag om jultraditioner.

 

 

Händelser 2017

Januari: Samvaro med lunch på restaurang Kruna 20.1 kl. 13.30. Adress: Elisabetsg. 2

Februari: Årsmöte med anförande  av Jacob Söderman på Restaurant Zinnkeller 17.2 kl 13 . Gemensam lunch.

Mars: Teater Viirus 3.3 kl 19, Sjötullsgatan 33. Pjäsen”Allt som sägs”. Anmälan senast 15.2 till Liva Söderhjelm, e-post liva.soderhjelm@kolumbus.fi, telefon 040-571 2316

April: Framtidens Helsingfors,  Föredrag av bitr. stadsdirektör Pekka Sauri. Mesta 21 april kl. 11 

Maj: Vårutfärd, rundtur med vattenbuss i Helsingfors - lunch ombord eller på Lonnan

September:  Föredrag av Barbo Sjöroos om “Hur tryggar jag min vilja”                                                                                                          

Oktober:   Amatörteatern Rampfeber tillsammans med Eira-föreningen 11.10

November: Föredrag som ansluter sig till republiken Finlands 100-årsjubileum, Johanna Aminoff-Viberg eller Laura Kolbe. Eventuellt konsert.

December: Julfest på MESTA   med julglögg, risgrynsgröt musik och julsånger. 

Övriga aktiviteter:

Stolgymnastik sammanlagt 8 gånger med fysioterapeut. Stolgymnastiken är ytterst behövlig för att upprätthålla och även förbättra vår rörlighet och motverkar olyckshändelser samt stöder psykisk och fysisk hälsa.

Filmklubben  sammanträder varje månad och diskuterar filmer.

Skådespelet Okänd soldat visas i Harparskog på Hangöudd. Gemensam pensionärsresa 1.7 ordnas av Samrådet i Helsingfors. I priset, 65 e, ingår biljett, bussresor, lunch samt kaffe med bulla i mellanakten. Anmälan till Liva Söderhjelm senast 15.2.