Kronohagens-Skatuddens Pensionärer i SPF

Kronohagens Skatuddens pensionärer

Kronohagens Skatuddens pensionärer rf är en förening som rekryterar medlemmar bland svenskspråkiga pensionärer på Skatudden och i Kronohagen. Vi har i dag ca 40 medlemmar och i våra möten och utfärder deltar 15 - 20 medlemmar per gång. I stol-gymnastiken deltar 7 medlemmar regelbundet.

Vi strävar till att ordna program för våra medlemmar månatligen med undantag för sommarmånaderna juni,juli och augusti.

Föreningen är medlem i Svenska Pensionärs Förbundet, SPF, och som medlemsförmån får medlemmarna tidningen God Tid.

Medlemmarna har möjlighet att delta i både förbundets, SPF, www.spfpension.fi,  verksamhet och i det sk Samrådets verksamhet, Samrådet riktar sig till föreningarna i Helsingfors och informerar om sin verksamhet via Hbls Evenemax, Yle Vega mm.

Historia

Föreningen grundades och registrerades 1980.

Relativt lite är känt om föreningens historia under de första åren. Både gräl och inaktivitet präglade tidvis verksamheten.

Från 20xx har verksamheten fortsatt i nuvarande form.