Kronohagens-Skatuddens Pensionärer i SPF

Kontaktuppgifter 2020

Ordförande:

Erik Wallin, Sjötullsgatan 20 A 5, 00170 Helsingfors
tel. 050 378 3164
e-post erik@wallin.pp.fi

Sekreterare:

Harriet Wallin, Sjötullsgatan 20 A 5, 00170 Helsingfors
tel. 050 344 5868
e-post harriet.wallin@welho.com

Kassör:

Erik Wallin, Sjötullsgatan 20 A 5, 00170 Helsingfors
tel. 050 378 3164
e-post erik@wallin.pp.fi

Styrelsen
vald på årsmötet den 21 februari 2020

Ordförande Erik Wallin.
Viceordförande Brita Lamberg.
Ledamöter:

Harriet Wallin,
Marianne Fogde,
Björn Bäckström och
Henrik Lundell.

Suppleant Gunilla Creutz.