Kronohagens-Skatuddens Pensionärer i SPF

Årsmötet 2021

25.03.2021 kl. 15:41

Pga pandemisituationen och därav följande begränsningar hölls mötet denna gång helt på distans. I mötet deltog fem medlemmar. Årsmötet godkände redovsiningen, som visar ett överskott på EUR 1 705,26. Anledningen till överskottet är naturligtvis att verksamheten legat nere medan bidragsgivarna betalat ut understöd. Pengarna kommer att i framtiden användas till det de är avsedda för. Enligt balansräkningen finns det i kassan ca EUR 1 800.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsen omvaldes i sin helhet för perioden fram till nästa årsmöte. Styrelsens sammansättning finns under Kontakta oss.

Både budgeten och verksamhetsplanen kommer att omarbetas utgående från rådande premisser.

Erik Wallin